مجتهدی که از روی غذاهای توی سفره فهمید میزبان خانم بازی میکرده!

یکی از ارادتمندان مرحوم آیت الله ابطحی نقل میکرد:

روزی مرحوم ابطحی را به میهمانی منزل یک آقا و خانم مهندسی دعوت کردیم، ابتدا فرمودند: نمی آیم ولی سپس فرمودند: می آیم!

وقتی موقع غذا شد، مرحوم نگاهی به سفره کردند و دست به هیچ یک از غذاها نزدند و خود را با نان و سبزی و غیره مشغول کردند.

سپس نگاهی به چشمان آن مهندسی که در خانه اش میهمان بودند انداختند. (آن مهندس تازه از سفر دبی برگشته بود و ریش اش را نیز تراشیده بود) و فرمودند:

” بعضی ها! می روند بیرون خوشگذرانی می کنند! و به آنها خیلی خوش میگذرد و برمیگردند!”

و دیگر سخنی نگفتند!

مهندس، رنگ از رخش پرید و متوجه شد که مرحوم ابطحی از کارهای او که هیچکس خبر نداشت باخبر بوده است!!

جل اللخالق!

منبع: کتاب در شعاع جانان- ص 537

نتیجه اخلاقی: هرگز هیچ اخوند بی پدرمادر مفت خوری را سر سفره خود نیاورید. بیشرفا می خورند و زر مفت هم می زنند. فرض کنیم طرف رفته دوبی خوشگذرانی کرده که کرده. تو رو سننه؟

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها