مجتمع پتروشیمی ماهشهر را زدند

رژیم تروریستی اسلامی مجتمع نفتی آرامکو را زد به خیال اینکه قیمت نفت جهش ناگهانی می کند و هم خدمتی است به ارباب پوتین و هم غربی ها را تحت فشار قرار می گیرند. اما اینطوری نشد. اوپک پلاس تولید را بیشتر کرد و امریکا روزی یک میلیون بشکه از ذخائر استراتژیکش را بمدت ۶ ماه آزاد می کند.

اما نیمه شب گذشته انفجارات مهیبی در مجتمع پتروشیمی ماهشهر شنیده شد و سپس آتش سوزی سهمگینی منطقه را گرفت. آنها که زدند می دانستند که کجا را باید بزنند. منابع نفتی را نمی زنند چون قیمت بالا میرود اما پتروشیمی را می زنند که مهمترین محل درآمدهای ارزی برای رژیم است بعد از فروش نفت.

منبع خبر

به اشتراک بگذارید: