مجتبا واحدی: خوش رقصی کنونی اصلاح طلبان به مراتب از خیانتها و جنایتهای اصولگرایان بدتر است

بعد از حدود یک ماه خط و نشان کشیدن و ادعای عدم ارائه لیست انتخاباتی توسط اصلاح طلبان، دیروز مجید انصاری- اصلاح طلب نزدیک به جماران ـ از حضور خود در انتخابات و ارائه لیست انتخاباتی توسط بعضی گروههای اصلاح طلب خبر داده است

به اشتراک بگذارید: