مجازات یکی از قاتلین آبان

یکی از قاتلین آبان در بهبهان مجازات شد. رسانه های ایران نوشته اند که سروان راه خدازاده با دزدهای کایل برق درگیر شده و مورد اصابت چند گلوله قرار گرفته. معلوم نیست از کی تا حالا آن بدبختی که کابل برق میدزدد با تفنگ به دزدی میرود و برای دو متر کابل گلوله گرانتر از کابل شلیک میکند.

به اشتراک بگذارید: