مترجم جیبی

اون قدیما هر کس میخواست به اروپا سفر کند یک خودآموز جیبی می خرید که حداقل چند تا کلمه و جمله خیلی ضروری را یا بگیرد.

خوشبختانه با توسعه و پیشرفت تکنولوژی امروزه شما با داشتن یک موبایل و اتصال به گوگل ترانسلیتتور می توانید نیازمندی های خود به دهها زبان مختلف را برطرف سازید.

اخیرا یک شرکت ژاپنی کار را راحت تر کرده و دستگاهی ساخته که گفتارها را از یک زبان به زبان دیگر ترجمه می کند.

به اشتراک بگذارید: