ماموریت مصطفی ادیب برای تشکیل دولت در لبنان به علت سهم خواهی امل/حزب الله شکست خورد

DW: پس از انفجار هولناک، دولت حسان دیاب استعفا کرد و مشیل عون، رئیس جمهور لبنان با صدور حکمی مصطفی ادیب را برای تاسیس یک دولت جدید در این کشور مامور کرد. اما او در یک ماهی که پذیرش ماموریت‌اش می‌گذرد  نتوانست شرایط خود را به گروه‌های سیاسی برای تکشیل دولت جدید بقبولاند.

جنبش شیعه امل لبنان به رهبری نبیه بری که رئیس پارلمان این کشوراست همچنان بر سر تعیین وزیر دارایی به عنوان سهمیه این گروه پافشاری می‌کرد. گروه امل ارتباط تنگاتنگی با حزب‌الله لبنان دارد.

به اشتراک بگذارید: