ماله کش کجایی؟

خامنه ای سرش را از توی طویله در آورد و گفت: ما…، ما…، ما… ، یعنی خوزستان بپاخاست، ماله کش کجایی؟

روحانی سفید و پشمالو پوزه اش را به زمین مالید ولی چون علفی پیدا نکرد، صدا کرد بع… بع…. بع…‌، یعنی ایران دارد از دست می رود، ماله کش کجایی؟
محسنی اژه ای سری جنباند و صدا کرد مع… مع… مع…، مردم ایران دارند قیام می کنندیعنی ماله کش کجایی؟


و همه بچه حزبلا با هم فریاد می زدند ماله کش کجایی؟ دقیقا کجایی؟
شب شده بود اما الهه به خانه نیامده بود

ناگاه کفتار سلامی که بیرون طویله نشسته بود بلند شد و صدا کرد: واق…واق…واق… یعنی الهه به صحنه آمد. اینقدر سروصدا نکنید.

الهه مدت های زیادی است که به خانه نمی آید. شوهرش از این موضوع بسیار ناراضی است.
او به نیویورک رفته و در آنجا شلوار جین و تی شرت های تنگ به تن می کند.
او هر روز صبح به جای فعالیت های حقوق بشری جلوی آینه به موهای خود ژل می زند.
موهای الهه دیگر مثل پشم گوسفند نیست؛ چون او به موهای خود ژل می زند. الهه همیشه پای کامپیوترش نشسته و همه را بلاک می کند.
دیروز که الهه با نگار چت می کرد، به او گفت تصمیم بزرگی گرفته است.

الهه تصمیم داشت در مورد خیزش مردم خوزستان طوری عمل کند که چوپان دروغگو جلوی او لنگ بیاندازد. نگار به او گفت: آفرین آغا خیلی خوشش می آید. و این طور شد که الهه در قدقدو ،قدقد کرد :

تعداد زیادی از اعضای مسلح گروه مجاهدین خلق بین تظاهرکنندگان خوزستان بودن. این گروه در اسرائیل آموزش دیدند و از طرف اسرائیل هم تامین مالی و پشتیبانی و آموزش داده می شوند.

پ.ن: با الهام از قصه حسنک کجایی، فارسی دوم دبستان

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
2 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها