ماسک زدن هنگام استفاده از اینترنت

سایت هیل – واقعا کار دارد به جاهای مبتذل و شاید هم خنده دار میرسد. دولت محلی چپول ایالت ویسکوزین امریکا زدن ماسک برای کارمندان دولت حتی هنگام شرکت در جلسات آنلاین را اجباری کرده است.

شیوع ویروس کرونا بهترین فرصت را برای جنگولک بازی دمکراتها و گلوبالیستها فراهم کرده است. اینها برای به تعطیلی کشاندن چرخهای اقتصادی کشورهای غربی هرکاری از دست شان برمی آمد دریغ نکردند. فقط مانده بود بگویند ویروس کرونا ممکن است از طریق اینترنت هم به دیگری سرایت کند!

البته شاید منظورشان این نبوده بلکه از کارمندان خواسته اند که در همه شرایط ماسک را از صورت خود کنار نزنید حتی در هنگام جلسات مجازی ولی خب این همه افراط در مقابله با کرونا فقط بخاطر مسائل بهداشتی نیست. گلوبالیستها کرم این کارها هستند. خوب بلدند سلیقه های خود را تبدیل به یک نرم اجتماعی کنند.

این مطلب را نیویورک پست هم منتشر کرده (اینجا)

به اشتراک بگذارید: