ماجرای قرائتی، انجیر و زیتون، ژاپنی ها و گورِ پدرِ ایرانی ها‎

هر بار که این یارو ـ آخوند قرائتی دهانش را باز می‌‌کند ـ جز پَرت و پلا گفتن و صحبت‌های بیخود ـ چیزِ دیگری در بر ندارد، این بار گفته که:

یک سوم پول مملکت صرف ساخت‌و‌ساز می‌شود اما در راستای این ساخت‌و‌سازها به قرآن توجهی نشده است در حالی که درباره‌ی ساخت‌وساز در قرآن آیاتی آمده که قابل تامل است، در قرآن یک بار نام انجیر و شش بار کلمه زیتون تکرار شده و ژاپنی‌ها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده‌اند که خوردن یک انجیر به همراه شش زیتون آثار فراوانی دارد.

این یعنی‌ پولِ خودِ مردم خرجِ ایرانیان نشود و سر از مساجد و ایضاً بیروت و دمشق در بیاورد، این آخوندِ کثیفِ مال حرام خور راحت می‌خواهد بگوید گورِ پدرِ ایرانیان، مال و ثروتِ ایرانیان را به نفعِ خودمان مصادره می‌کنیم، از این واضح تر که آخوند‌ها دشمنانِ واقعی‌ ما ایرانیان هستند؟!

به اشتراک بگذارید: