ماجرای دسته بیل در مذاکرات وین چه بود؟

از قبل شایعاتی در رسانه ها و دیپلماتهای خارجی بود که هیئت مذاکره کننده امریکایی در وین مرعوب تهدیدات مداوم قرار گرفتند تا زودتر تحریم ها را بردارند.

امروز حسن روحانی آن شایعات را تایید کرد. او گفت در مذاکرات وین با دسته بیل به دنبال مذاکره کنندگان امریکایی افتادیم و تا میخوردند زدیم.

 

حالا بگذریم که حسن روحانی ادعا کرده با همان دسته بیل به کمر ویروس کرونا هم زده و آن بدبخت بیچاره را خانه نشین کرده. 

البته ما بخیل نیستیم و با این موفقیتهای درخشان حسن روحانی مشکلی نداریم فقط دلهره این را داریم که خدای ناکرده کسی این ادعاهای حسن روحانی را برای خارجی ها ترجمه کنند. آنوقت آنها نمی پرسند که یعنی توی هشتاد و چند میلیون ایرانی، یک آدم عاقل تر از این پیدا نشده بود که این رئیس جمهور شود؟

به اشتراک بگذارید: