” نظام الكفالة” یا برده داری در لبنان

معنی طابق النعل بالنعل ” نظام الكفالة” در فارسی یعنی: برده داری!

طبق این ” نظام!!” که هنوز در لبنان رواج دارد نوجوانان و جوانان فقیر کشور های آفریقایی مثل اتیوپی و غنا در ازای مبلغ ناچیزی به خدمت “ارباب” لبنانی خود در میآیند. این توافق خارج از قانون کار لبنان بوده و ارباب کاملا به حیات و ممات برده خود تسلط دارد. ناگفته پیداست که در چنین شرایطی دست و پنجه نرم کردن با آزارهای جنسی, جسمی, و حتا مرگ, از مسایل روزمره این برده های نگون بخت است.

یکی از موارد اخیر قتل توسط ارباب لبنانی که مورد اعتراض
سوپر مدل معروف “ناومی کمپل” قرار گرفته
چهره همین نوجوان (Faustina Tay)
قبل از ضرب و جرح منجر به قتل

البته مشکل این بردگان بعد از بروز بحران اقتصادی لبنان, و بسته بودن مرزها به دلیل همه گیری کرونا, صد چندان شده. بسیاری از اربابان, که دیگر توانایی پرداخت حقوق ناچیز و حتا خورد و خوراک بردگان را هم ندارند اینها را به امان خدا رها کرده و این بردگان رها شده اکنون با وضعی اسف بار غالبا در خیابانهای بیروت, و جلوی سفارت خانه کشور خود با کمترین امکانات, بدون پول, اجازه اقامت و پاسپورت شب را به روز میرسانند.

کلیپ کوتاه

منابع:
www.abc.net.au
www.aljazeera.com

به اشتراک بگذارید: