قلهک در برابر زرگنده

تا قبل از آمدن رضا شاه، اوضاع مملکت ما خیلی شگفت آور بود. محله قلهک بخاطر وجود سفارت انگلیس، منطقه نفوذ آن سفارت محسوب میشد و کدخدای قلهک توسط انگلیس ها تعیین میشد. حتی در سر کوچه ها نگهبانان و ماموران انگلیسی رفت و آمد به قلهک را کنترل میکردند.

در مقابل این، روسها هم محله زرگنده را بخاطر وجود سفارت خود تصرف کرده بودند و آنجا را خاک روسیه می دانستند.

برخی افراد که مورد تعقیب دولت مرکزی ایران بودند به یکی از این دو منطقه فرار میکردند و مورد حمایت انگلیس و یا روس قرار میگرفتند. در هنگام کمبود نان در تهران، ساکنین این دو محله از وضعیت بهتری بهره مند بودند چون نانوایی های مخصوص سفارت نان می پخت و بین ساکنین محله بصورت رایگان توزیع میشد.

در سال ۱۳۰۰ که سید ضیا نخست وزیر بود قرار شد جمعیت تهران را سرشماری کنند. هنگامی که مامور دولت به قلهک رفت، با مخالفت کدخدای قلهک روبرو شد و اجازه سرشماری از قلهک را موکول به موافقت سفارت کرد. ناچارا از طریق وزارت خارجه با کنسول سفارت نامه نگاری شد و بعد از ماهها بالاخره آمار ساکنان محله قلهک دراختیار مامور دولت قرار گرفت.

لازم به ذکر است که در بقیه محله های تهران نیز مردم با مامور دولت همکاری نمیکردند و بسیاری از خانه ها پاسخ سوالات آنها را نمی دادند درنتیجه آمارگیری ناقص و نادقیق انجام شد و جمعیت تهران در حدود ۲۰۰ هزار نفر اعلام شد.

به اشتراک بگذارید: