قرن 21- قرن دموکراسی چینی

چند دقیقه پیش اخبار BBC بین المللی رو گوش میکردم. ماجرا از این قراره که ۳ اکتیویست هنگ کنگی (عکس) که در تظاهرات سال گذشته دموکراسی خواهی, بر ضد دولت چین, شرکت داشتند قبل از دادگاه اعلام داشتند که به عنوان تاکتیک اتهامات دادگاه رو قبول میکنند (Plea Guilty).

گزارشگر بی بی سی با یک چینی به اسم Victor Gao مصاحبه کرد که از وقاحت دقیقا پهلو به پهلوی محمد مرندی میزد و این ۳ اکتیویست رو خرابکار مینامید و از دموکراسی هنگ کنگ تحت حاکمیت چین دفاع میکرد.

نکته جالب این مصاحبه موقعی بود که گزارشگر از این جناب Gao پرسید (نقل به مضمون): چرا فکر میکنید کشورهایی مثل آمریکا و انگلستان نگران وضیت دموکراسی در هنگ کنگ هستند؟ این آقا جواب داد چرا شما آمریکا و انگلیس رو معیار دموکراسی میدونی و کشور ۱.۴ میلیارد نفری چین رو معیار دموکراسی نمیدونی؟ همین!

Related article: Hong Kong activist Joshua Wong to plead guilty at protest trial

به اشتراک بگذارید: