قرار است نفتکشهای رژیم توسط جت های ونزوئلا اسکورت شوند

داریم به قسمت مهیج فیلم نزدیک میشویم. بحث شیرین درگیری نظامی:

برخی خبرگزاریها نیز به نقل از منابع خود گزارش داده اند که امریکا در صدد توقیف نفتکشهاست.

به اشتراک بگذارید: