قرارداد استرداد تروریست ها در پارلمان بلژیک به تصویب رسید

در طول تاریخ، برخی از رویدادها مثل تابلویی است که اوضاع و شرایط آن مقطع زمانی را در خود نقش بسته و نسل های بعدی با نگاه کردن به آن تابلو می توانند تصور بهتری از گذشته داشته باشند. 

قرارداد ننگین دولت بلژیک با حکومت روضه خوانها از آن تابلوهایی است که در آینده هر کس آنرا بخواند از شگفتی سرش را تکان خواهد داد و صدای نچ نچش فضا را پر خواهد کرد. مگر می شود با تروریستها قرارداد بست که اگر عوامل شما داخل خانه ما شد و به زن و بچه مان آسیبی رساند، ما آن تروریستهای جنایتکار را تحویل خودتان می دهیم؟!!

پس عقل و منطق کجا رفت؟ پس پرنسیب اخلاقی و متمدن بودن چه شد؟ این خفت و خواری را حتی کشورهای ضعیف جهان سومی افریقایی هم حاضر نیستند زیر بارش بروند، چگونه بلژیک و فرانسه و احتمالا آلمان زیر بار این خفت رفته اند؟ 

همیشه هر رویداد بشدت تفریطی، باعث بروز رشد و ظهور جنبش های افراطی خواهد شد. این خفت و خواری در میان اروپایی ها، هیزم آتشی خواهد شد که خانه پوشالی مماشاتگران اروپایی را خواهد سوزاند.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها