قاچاق اسلحه و مهمات توسط نفتکش های غول پیکر

جمهوری اسلامی یک فرقه تروریستی است با امکانات یک کشور ثروتمند. این را غربی ها نمی خواهند بفهمند و بخاطر همین تساهل و مسامحه خسارات زیادی را هم خود و دیگران متحمل خواهند شد.

جمهوری اسلامی دیگر خلافی نمانده که مرتکب نشده باشد. یک حکومت شرور و خلافکار و جنایتکار. هم مردم را در داخل به خاک و خون می کشد و هم در خارج از مرزها کارهای تروریستی را هدایت و پشتیبانی می کند و هم به قاچاق اسلحه و مواد مخدر دست می زند.

دو نفتکشی که چند هفته پیش توسط اندونزی توقیف شد متعلق به جمهوری اسلامی است. در ابتدا تخلف این دو کشتی این بود که سیستم شناسایی موقعیت خود را خاموش کرده بودند و بطرز مشکوکی در حال انتقال مواد سوختی از یک کشتی به دیگری بودند اما اکنون با بازرسی های بیشتر متوجه وجود سلاح و مواد انفجاری دراین کشتی ها شده اند که معلوم نیست به چه مقصد حمل میشده و قرار بود بدست کدام گروه تروریستی برسد.

لینک منبع خبر

این شناورها از زمان توقیف در پایگاه باکاملا در باتام ، استان جزایر ریائو در نزدیکی سنگاپور لنگر انداخته و منتظر حکم دادگاه هستند.

به اشتراک بگذارید: