قاضی حسن بابایی (جنایتکاران رژیم )

این جنایتکار که در تصویر میبینید حسن بابایی قاضی و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی و انقلاب سنندج دست کم از سال 78 تاکنون است .او همچنین مستشار شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران نیز هست. حسن بابایی به صدور احکام ظالمانه علیه فعالین سیاسی مشهور است . از جمله احکامی که حسن بابایی علیه فعالان صادر کرده میتوان به تایید حکم سه سال زندان محمد پورعبدالله دانشجوی زندانی در قزلحصار به تاریخ 25 اردیبهشت 1393 ، صدور حکم اعدام حبیب الله لطیفی در دادگاه چند دقیقه ای در 10 تیر 87 که هنوز منتظر اجرای حکم است ، صدور حکم 16 سال حبس برای لطف الله لطیف پور در دادگاه ده پانزده دقیقه ای ، صدور حکم 10 سال حبس برای احسان فتاحیان که در دادگاه تجدید نظر به اعدام محکوم و حکم اجرا شد ، صدور حکم 40 سال حبس به اتهام محاربه از طریق عضویت در کومه له برای چنگیز قدم خیری که اعترافاتش زیر شکنجه گرفته شده بود ، صدور حکم 15 سال حبس برای صفیه صادقی در دادگاه چند دقیقه ای به اتهام عضویت در پژاک و محروم کردن وی از حق وکیل و موارد دیگر .همچنین به حکم قاضی بابایی وریا خسروی و اکبر گویلی و کامران رحیمی فعالان محیط زیستی کردستان به ترتیب به 4 و 2 و 3 سال حبس محکوم شدند. اتهام انها اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در احزاب کرد بود. در جلسه دادگاه تجدید نظر محمد مهاجر و علیرضا توکلی و محمد مهدی زمان زاده قاضی بابایی نه تنها به وکلایشان اجازه حرف زدن نداد بلکه به انها گفت مرتد و ضد انقلاب و از اینکه تا حالا اعدام نشده اند ابراز تعجب کرد . البته مواردی نیز بوده که بابایی سعی کرده احکام را کمی سبکتر کند اما نتوانسته مثلا به مجید اذرپی که به حکم مقیسه به 5 سال حبس قابل اجرا محکوم شده بود گفته بود که در حق پرونده اجحاف شده و حتی برای نوشتن لایحه دفاعیه کمک مجید اذرپی کرد اما قدرت مقیسه بیشتر بود و حکم اجرا شد. او در حال حاضر همزمان رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج و مستشار شعبه 36 دادگاه تجدید نظر هست (مستشار قاضی زرگر).

منابع : دایره المعارف زندانیان سیاسی

عدالت برای ایران

به اشتراک بگذارید: