قاسم ماسک هم رسید!

رژیم جمهوری «جنایت» به دلیل شباهتهای «سردار سلیمانی» با «کرونا» از تولید ماسک ضد ویروس کرونا با تصویر قاسم سلیمانی خبر داد!

به اشتراک بگذارید: