فیزیولوژی بدن انسان

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است:

هیچیک از فرزندان آدم نیست مگر انکه در بدن او دو رگ هست: یک رگ در سرش که “خوره” را بحرکت در می آورد و رگ دیگر در بدنش “پیسی” را بحرکت در می آورد.

و چون آن رگ در سر بحرکت در آید خدایتعالی زکام را بر او مسلط می نماید و دردهای سر را بیرون می کشد، و اگر رگ بدن در حرکت درآید حقتعالی دمل را بر او مسلط مینمایدکه دردهای بدن را بیرون می کشد.

پس کسی که زکام و دمل داشته باشد باید خدا را شکر کند.

منبع: حلیه المتقین- باب نهم

توضیح: امام صادق آنقدر احمق بوده که بیماری خوره (جذام) را با زکام یکی گرفته.

ای خدا ! ما را از دست این امامان مسخره ات نجات بده!

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها