فقر و تنگدستی معلمان و استخدام دستوری ۲۵۰۰۰ آخوند در آموزش پرورش توسط حکومت!

حکومت جمهوری( نکبت و نامشروع) جمهوری اسلامی با حمایت یک حداقل حدود ده درصدی اداره و تبلیغ می شود. در این حکومت فاسد هزار فامیل در مناصب و امکانات اقتصادی دست اول حکومت به هیچ فردی اجازه نفوذ نمی دهند. رده ها و مسئولیت های بالا را که فاکتور بگیریم چون می بینید این اشخاص از این سمت به آن سمت کوچ کرده و هیچ تغییر محسوسی مشاهده نمی شود، بعضا مناصب درجه ۲ نیز سمت هایی چون معاون وزیر و مدیر کل و… به خویشاوندان برجسته آنها اختصاص می یابد.

حالا این آقایان حکومتی نیاز به نوچه و مزدور و وابسته حکومتی دارند. بنابر این باید تا حدی این مزدوران و نوکران را نیز تطمیع کرد. بنابر این از ته مانده سفره انقلاب امتیازاتی چون حقوق، مزایا ، مسکن و استخدام به این سرسپردگان حکدمتی تعلق می گیرد. در حالی که خیل جوانان بیکار در کشور بیداد می کند، استخدام ۲۵۰۰۰ آخوند در وزارتخانه آموزش پرورش که بطور عمدی یک وزارتخانه فقیر نگهداشته شده جای پرسش بسیار دارد.

البته پشت پرده این استخدام دلایل بسیاری است، حکومت به افراد بی هویت نیاز دارد، بدون شک آن ها نیاز دارند تا ربات هایی برای بقای حکومت پرورش دهند . بنابر این نیاز است تا تعلیم و تربیت دانش آموزان را نیز به آخوندها بسپارند.

البته استخدام آخوند و ملا محدود به آموزش و پرورش نیست و در سایر دستگاه های حکومتی نیز پیوسته صورت می گیرد.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها