فریاد کارگران گرسنه از زاهدان: نصف وسایل خانه را برای پرداخت اجاره فروخته‌ایم

رادیو زمانه- کارگران روزمزد زاهدان که به دلیل رکود اقتصادی بیکار شده و درآمدی ندارند صبح روز دوشنبه ششم بهمن با دست گرفتن نوشته هایی تجمع کردند و خواستار توجه مسئولان به وضعیت خود شدند. یکی از کارگران خطاب به مسئولان گفت: «به فکر ما باشید. هر روز صبح میائیم سر فلکه، تا ظهر می‌ایستیم، کار گیرمان نمی‌آید. مستاجریم. برای پرداخت اجاره خانه مجبور شده‌ایم نصف وسایل خانه مان را بفروشیم. یک هفته است خانواده ما طعم میوه را نچشیده اند». شیوع کرونا، وخیم تر شدن شرایط اقتصادی و بیکاری از یک سو و عدم برخوردای از بیمه و افزایش قیمت‌ها از سوی دیگر معیشت کارگران بیکار را به شدت به مخاطره انداخته است. برخی کارگران به دلیل ناتونی در پرداخت اجاره، ناگزیر شده‌اند در کانکس‌ها و آلونک‌های حاشیه‌ی شهرها نقل مکان کنند. در هفته‌های اخیر کارگران بیکار در سایر شهرها از جمله در خوزستان و لرستان تجمعاتی مشابه تجمع امروز کارگران بیکار زاهدان برگزار کرده و خواستار کار یا بیمه بیکاری شده‌اند.

به اشتراک بگذارید: