فرود تماشایی فالکون 9

شاید شما لحظه پرتاب موشک فالکن 9  از روی زمین به فضا را دیده باشید اما  نحوه فرود آن پس از قرار دادن کپسول حاوی فضانوردان به مدار و برگشت به سطح اقیانوس  را ندیده باشید. ویدئو زیر بسیار دیدنی است:

به اشتراک بگذارید: