فرهاد مجدم

فرهاد مجدم متولد 5 مرداد 1361 در شیراز و اصالتا آبادانی بود . فرهاد مجدم ساکن مارلیک ( سرآسیاب ) ملارد کرج بود . او سالها به دستفروشی مشغول بود تا اینکه موفق شد با پولی که به دست اورده بود مغازه مانتوفروشی باز کند . فرهاد مجرد بود و دو برادر و دو خواهر داشت . شب 26 ابان 98 هنگامی که فرهاد به خانه برمیگردد با لباس راحتی به خیابان میرود تا دنبال خواهر و خواهرزاده اش بگردد اما سر کوچه شان زنی را میبیند که ماموران به وی تیراندازی کرده اند و روی زمین افتاده و فریاد میزند “این را کشتید این را کشتید” اما یکی از ماموران با شلیک به سرش فرهاد مجدم را درجا میکشد . پس از این جنایت ماموران پیکرش را سوار ماشین کرده و دور شدند و جنازه اش را در کوچه پشتی رها میکنند . پس از چهار روز خبر کشته شدن او به خانواده اش اطلاع داده شد و با وجودیکه خانواده قصد داشتند پیکر فرهاد را در شیراز زادگاهش به خاک بسپارند با فشار ماموران امنیتی به ناچار در دوم اذر 98 پیکر او را در شهریار به خاک میسپارند .

منابع : http://pezhvakeiran.com/maghaleh-99116.html

به اشتراک بگذارید: