فرق ژاپن با آخوند

دانشمندان ژاپنی برای مقابله با زلزله راهکاری را یافته اند که اگر مراحل آزمایشی خود را طی کند، تحول بزرگی در صنعت ساختمان سازی رخ خواهد داد.

همزمان با این تحول تکنولوژی، در جمهوری اسلامی آخوندا هم دارند دانش آموزان دختر را با گاز آرسنیک مسموم می کنند که دیگر دنبال تحصیلات علوم جدید نروند چون از دین بیزار میشوند.

به اشتراک بگذارید: