فرض محال

آیا اگر ایران واکسن کرونا را کشف کند اجازه استفاده از آن را به اسرائیل خواهد داد؟
اگر در اسرائیل یک اپیدمی مشابه اتفاق افتاده بود و ایران نسبتا از آن بیماری (به هر دلیلی) مصون مانده بود, همین مراجع, آخوندهای کراواتی و غیر کراواتی, ملی مذهبی ها, چپ های برخوردار از تمام مواهب کشور های امپریالیستی (منجمله کشفیات دانشمندان یهودی و اسرائیلی) و…… در محیط مجازی چه برخوردی با این مساله داشتند و چه حجمی از مقالات و کامنتهای نژاد پرستانه و نفرت انگیز را شاهد بودیم؟ برای مقایسه به کامنتهای زیر این لینک که خبر روزنامه تایمز اسرائیل در مورد فتوای مکارم شیرازی است توجه کنید. البته این کامنتها هم مسلما همگی خیلی “علیه السلام” نیستند, ولی واقعا چند کامنت سر چشمه گرفته از نفرت و نژاد پرستی میبینید؟

پینوشت: این فتوا شاید جعلی باشد. ولی هم میتوان صحت چنین فتوایی را “فرض” کرد (همه راه ها به “حفظ نظام اوجب واجبات است” ختم میشود!!) و هم تمام حالتهایی که در بالا به آن اشاره شد, بلاخص که اسم نوشته هم “فرض محال” است!!!

به اشتراک بگذارید: