فرازهایی از بیانات سیدعلی(۲): انشالله این جمهوری روسی اسلامی را به صاحب اصلیش، آغام پوتین، تحویل دهیم!

رهبر معظم عنقلاب؛ سید علی صلوات الله علیه درادامه بیانات خود به مناسبت روزکارگر و معلم ( درحالی که هزاران کارگر و بازنشسته در شهرهای مختلف دست به اعتراض زده اند) فرمودند:

غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجی کشور متمایل به آنها و زیر پرچم آنها باشد آنهم به شکل تبعیت. چون سالهای متمادی اینگونه بوده است هم در زمان اواخر قاجار و هم در دوران طولانی حکومت پهلوی ایران ( عجب!!) تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده است و ایران را از تحت سیطره غرب خارج کرده ( و تحت نوکری شرق در آورده) و اینها به شکل مداوم تلاش می‌کنند؛ در تمام این 40 سال تلاش غربی ها چه آمریکا و چه اروپا این بوده که سیطره خود بر ایران را ادامه دهند.

منتهاما نگذاشتم و نم نمک طوری که کسی متوجه این خفت و خواری نشود کشور را دو دستی به روسیه و چین دادیم. از یک طرف برای این که خزر به دست امریکایی ها نیفتد بخشیدیمش به روسیه، دریای عمان را هم ازلج ترامپ دادیم به برادران چینی!انشاله این دولت روسی اسلامی را به صاحب اصلیش آغام پوتین تحویل دهیم.

گاز پارس جنوبی را هم چون آغام پوتین ناراحت نشود ول کرده ایم به امان خدا تا قطری ها بخورند. آخه اجازه نداریم گاز به اروپا و آرزواینا صادر کنیم.

رهبر چلاق انقلاب ادامه ادند:

البته از برخی مسئولان حرف‌هایی شنیده شده که برای انسان مایه تعجب و تاسف است شنیدم که رسانه‌های دشمن و مخالفان جمهوری اسلامی این حرف‌ها را زدند که انسان متاسف می‌شود این حرف‌ها تکرار حرف های خصمانه دشمنان و آمریکایی هاست.

من از همان اول نوکر پوتین بودم، به همین دلیل کفتار سلیمانی رابه روسیه فرستادم تا دستورات آغام پوتین را درسوریه اجراکند. دچار اشتباه نشوید رفاقت من با پوتین یک رفاقت ۵۰ ساله از نوع چاکری است!

.

به اشتراک بگذارید: