فراخوان اعتصاب عمومی دراعتراض به قتل مهسا امینی

‏مردم مقاوم کردستان
‏احزاب سیاسی ایران و کردستان
‏سازمانهای مدنی

‏ژینا (مهسا) امینی دختر جوان کُرد بر اثر ضرب و شتم نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد جمعه ۲۵شهریور جان باخت
‏هفتە قبل هم شلیر رسولی در مریوان در یورش یکی از مزدوران رژیم جانش را از دست داد
‏مردم مبارز کردستان را فرا میخوانیم که ‏در اعتراض بە سیاستهای ضد بشری رژیم اسلامی به ویژە قتل زنان و قتلهای اخیر،دوشنبه ۲۸ شهریور اعتصابی عمومی و باشکوه و متحدانەای را با بستن مغازەھا و بازار و تعطیلی ادارات و مدارس، برپا دارند
‏همچنین از همه احزاب سیاسی ایران و کردستان و سازمانهای جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری تقاضا داریم به حمایت از این فراخوان برخیزند، تا با اتحاد و همبستگی جمهوری اسلامی را از تداوم جنایات شوم و دشمنی بە ویژە با زنان باز داشتە و بە شکست و رسوایی بکشانیم

‏زندەباد همبستگی و اتحاد مردم حق طلب کردستان
‏مرگ بر جمهوری ضد زن اسلامی

‏مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
‏٢۵شهریور ۱۴۰۱

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
4 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها