فراتر از براندازی

بیست سال پیش زمانی که وبلاگ نویسی را شروع کردم گرچه همواره آرزوی سقوط جمهوری اسلامی را داشته و دارم ولی بخاطر براندازی نبود که بخشی از وقت و انرژی ام را در فضای مجازی صرف کردم.

براندازی یک پروسه است مثل رشد و باروری یک درخت. اگر شرایط محیطی و طبیعی اش فراهم باشد، پروسه جوانه زدن و سبز  شدن و میوه دادن و رسیدن میوه ها بصورت تدریجی حتما به وقوع می پیوندد. رشد و توسعه تکنولوژی و ارتباطات نوین، سرعت پروسه آگاهی مردم را افزایش داده ولی در اصل پروسه تغییری حاصل نشده است.

جمهوری اسلامی از انجا که یک رژیم متکی بر ایدئولوژی ناکارآمد و عقب مانده است حتما رفتنی است اما برای رسیدن به ان نقطه باید حتما مراحل متعددی طی شود تا پروسه براندازی از تئوری به عمل درآید و از عمل به نتیجه برسد.

اگر اینترنت و ماهواره نبود، باز این رژیم رفتنی بود اما سالها و شاید قرنها طول می کشید تا طبقات مختلف مردم مثل میوه های یک درخت بتدریج به مرحله “رسیده شدن” برسند و عبور از جمهوری اسلامی به یک امر ضروری و همگانی بدل شود.

فعالیت ما در عرصه اینترنت و فضای مجازی درواقع تسریع کننده این پروسه است. به اشتراک گذاردن دیدگاههای گوناگون و تحلیل شرایط ایران در گذشته و حال و مقایسه پیشرفت کشورهای جهان و حتی منطقه از یکسو و پس رفت و قهقرای کشورمان در این چهار دهه از سوی دیگر، باعث شده سطح آگاهی عمومی مردم افزایش یابد.

این فعالیتها از ملزومات همه جنبش ها و حرکتهای اجتماعی است. کتابی را میخواندم درباره انقلاب مشروطه که یادداشتهای یکی از جوانان پرشور آن دوره و جلسات هفتگی و مخفیانه ای که با هم داشته اند را جمع آوری کرده. آن دوره اینترنت و اینگونه وسایل ارتباط جمعی نبود. جوانان ایرانی در همه شهرهای ایران دور هم جمع میشدند و اخبار و اتفاقات سیاسی و حتی اجتماعی ایران را بررسی میکردند و چه بسا شبنامه ای می نوشتند و یا نامه ای خطاب ه مقامات تهیه میکردند.

در دوران انقلاب 57 رادیو های خارجی نقش زیادی را در راهبری اعتراضات مردم داشتند. تقریبا در همه شهرها و روستاهای ایران، مردم وقایع را از رادیو بی بی سی دنبال میکردند. البته در کنار اینها پخش اعلامیه و توزیع نوارهای کاست هم بود.

ما نمی توانیم آرزوی براندازی داشته باشیم ولی یک پلتفرم برای ارتباط گروهی نداشته باشیم. هرچقدر در این زمینه بی برنامه تر باشیم پروسه براندازی دیرتر صورت خواهد گرفت. حضور ما در فضای مجازی دقیقا مثل همان جلسات هفتگی جوانان ایرانی در انقلاب مشروطه است. اگر کسی به این نقش پرارزش فعالیتهای خود بی اعتنا و ناآگاه باشد قطعا در میانه راه سردرگم و دلسرد میشود.

 از ابتدای حضورم در فضای مجازی، من همواره به افقی فراتر از براندازی می اندیشم. باور من بر این است که مشکلات جامعه ایران عمیق تر و ریشه دارتر از وجود نحس این رژیم اشغالگر است. درست است که اگر این رژیم سقوط کند بسیاری از گرفتاری های مردم ایران نیز با رفتن این حکومت از بین خواهند رفت و زمینه برای رشد و پیشرفت کشور مساعد میشود ولی موارد و خطرات بسیاری  هست که در فردای براندازی نمایان میشوند.

ما اگر بتوانیم از هم اکنون آن نقاط سیاه و آن ویروس های خطرناک را بشناسیم و بشناسانیم و پادزهری و یا واکسنی برای آنها تهیه کنیم، آینده بهتری را برای فرزندان این آب و خاک رقم خواهیم زد.

دوستان گرامی آگاه باشند که جمهوری اسلامی بخوبی این چیزها را درک می کند و بخاطر همین است که لشگری سایبری خود را مامور کرده تا بیشترین کارشکنی ها و اذیت و آزارهایشان را متوجه کسانی کنند که دنبال انجام کارهای ریشه ای هستند. مطمئن باشید اگر کار شما ارزش نداشت و فاقد تاثیر بود هرگز تشکیلات اطلاعاتی و سایبری رژیم اینقدر علیه شما لجن پراکنی نمیکردند.  نسل قدیم آخوندها بخوبی یادشان هست که چگونه در برابر احمد کسروی منفعل شده بودند. هیجکدام این آخوندها و مراجع و روحانیون و حتی تحصیلکردگان مذهبی قادر نبودند با منطق و برهان از عهده احمد کسروی برآیند. انها فهمیده بودند که اگر صدای او را خفه نکنند، او موجی از آگاهی براه خواهد انداخت و همه بساط حقه بازی ها و دغلبازی های روحانیت شیعه را برملا خواهد کرد.

امروز با وجودیکه احمد کسروی در میان ما نیست ولی تاثیرات زحماتش را شما در کف خیابانهای تهران و دیگر شهرها مشاهده می کنید. برای اولین بار در تاریخ، مردم به مراکز متعلق به آخوندهای شیعه حمله می کنند و آنها را به آتش می کشند. دروغ های آخوندها را در کوچه و خیابان به سخره می گیرند. اینها همگی میوه هایی است که به تازگی در حال رسیده شدن هستند. روزهای خوش و شادی افزا در راهند بشرط اینکه ما افق را بخوبی ببینیم. راه را بشناسیم. به کار و فعالیت مان باور داشته باشیم و ناامید نشویم. برای رسیدن به هدف همت و پشتکار داشته باشیم و برای تحقق آرمان های انسانی تلاش کنیم.

 

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
9 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها