غَربیها قرآن را آتش زدند و بحکمِ قصاص کتابِ آنها را آتش زدیم ‎

بلی، کاملا صحیح خواندید، چون آنها قرآن را آتش زدند ـ پس ما هم کتابِ پزشکی‌ آنها را به آتش می کِشیم، این حرف‌های بیخود را علیرضا اعرافی ـ عضو شورای نگهبان و از طرفداران فرزندآوری زیاد گفته است.

او در پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی فرهنگ و علوم انسانی فرهنگِ امروز می‌‌گوید:

اولا خود غربیها در مراسمی کتاب قانون بوعلی سینا را آتش زدند و اخیرا مکررا قرآن را آتش زدند و بحکم قانون الهی قصاص کتاب آنها بایستی آتش میزدیم کتاب در مقابل کتاب.

دوما هنوز انتقام خون شهید سلیمانی گرفته نشده موشکها آسیبی به دشمن نزده و این کار نیز یک انتقام واقعی است کتاب سهل است کاخ سفید هم آتش بزنیم کم است.

سوما این اعتراضها ناشی از جهل و بی اطلاعی از مقدار آسیبی که این کتاب به بشریت زده و آمار بیمار و بیماریها در کل جهان بخاطر این کتاب به حد اعلی در کل تاریخ بشریت رسیده است.

چهارما این کتاب مروج حرام زیرا توصیه به درمان با خاک و معادن میکند و خوردن خاک حرام است علاوه بر عوارض و ضررهای بی شمار و ایجاد وابستگی به دارو و مصرف آنها بشکل مداوم.

پنجم این کتاب و امثال این کتاب باعث سیطره ای ابر قدرتها و صهیونیستها بر جهان شده و ایجاد وابستگی شدید کرده که اگر انسولین بر ایران تحریم بشود همین روزهای اول پانزده هزار نفر میمیرند.

ششم این طب باعث شده تا طب اسلامی وطب سنتی و استفاده از داروهای گیاهی ممنوع بشود و مراکز آن تعطیل شود.

این چرت و پرت ها تا چهارده نکته دیگر ادامه داشته که هر چه پیش می‌رود ـ اعتباری سست‌تر و خرافی تری نیز پیدا می‌کند.

دلم می خواهد در روزهای آتی ببینم ـ آیا مقامات بلندپایه حوزه ی لاشیه ی علمیه و یا مراجعِ کثیف در این مورد اظهاری نظری می‌کنند یا نه؟!

به اشتراک بگذارید: