عواقب تکنولوژی موشکی روسی دراختیار نظامهای بی لیاقت…

«در رفتن» موشک از جنگنده سوخو نیروی هوایی چاد

به اشتراک بگذارید: