عملیات «سرکوب» کرونا توسط یگان ویژه ناجا! (یا: نظام ها و سلسله مراتب توسری)

خود عکسها نیازی به شرح ندارند، ولی من به این بهانه یک نکته کلیدی را توضیح میدهم: اینکه با ماشین ضد شورش، پرچم و آبپاشی روی آسفالت (نه حتی پیاده رو!) نمیشود به جنگ کرونا رفت را هر کسی میتواند حدس بزند. ولی بسیاری از عملیات سایر کشورها (مانند «ضد عفونی» کردن معابر توسط چینی ها) هم ـ با استناد به معتبرترین محققان مانند پرفسور درستن ـ کاملا بی فایده و صرفا نمایشی هستند. پس چرا این کارها انجام میشوند؟ یک دلیل پیش پا افتاده این است که سیاستمداران عمده شغلشان «نمایش» است، پس باید به مردم نشان بدهند که «دارند یک کاری میکنند». دلیل عمیقترش این است که اصولا نظامها بر اساس یک سلسله مراتب «تو سری زدن» کار میکنند، یعنی آنهایی که اهرمهایی در اختیار دارند یک سری مقررات (عمدتا به نفع خودشان) وضع میکنند و بعد با یک ژست حق به جانب از کسانی که از این مقررات تخطی بکنند طلبکار میشوند. اگر مردم متوجه شوند که خود بالایی ها هم «ول معطلند» این مکانیسم خدشه دار میشود و منافع عمده ای تحت تهدید قرار میگیرند (براندازان خوب دقت کنند).

منبع عکسها : مهر

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
1 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها