عشقت چرا تاوان من شد

فرزندان کورش ویدئو کلیپی کوتاه و درخور، پر از مهر پاک ایرانیان به پادشاه فقید درست کرده اند که.. یکی داستان است پر از آب چشم..
در ابتدای ویدئو فرازهایی از کتاب «پاسخ به تاریخ» به قلم شاهنشاه فقید روخوانی می شود و سپس یک ترانه پراحساس بر روی تصاویری مستند از شهبانو و شاهنشاه که در میان مردم بی هیچ حفاظ و بادی گارد و فاصله ای حضور دارند، خوانده می شود..
با دیدن این تصاویر که پر از امنیت، شور زندگی، سلامت جامعه، شور و شوق و مردمی شاد و سربلند و وفادار است، بیشتر از همیشه داغ دل را برای زمان پرشکوه از دست رفته تازه می کند.. این تصاویر جان و جهان هر میهندوستی را زیر و زبر می کند..

موسیقی: رضا بهرام ’’ مو به مو ’’
ویدئو ادیت: فرزندان کورش

بریده ای از کتاب پاسخ به تاریخ:
آرزوی من این بود که آینده ملت ایران افتخار آمیز سعادت مند و پر رونق باشد.
آینده ای فراخور تاریخ چند هزار ساله کشورم که همواره یکی از سازندگان اصلی تمدن جهانی بوده است.
آرزو داشتم که در آستانه هزاره سوم ایران کاملا نوسازی شده، اقتصادش پررونق، جامعه اش متحول و پیشرو باشد.
مردمش از یک سطح آموزش مترقی برخوردار باشند و نظام سیاسیش حکومت بر قوام مردم یعنی بر یک دموکراسی واقعی استوار باشد.
آرزو داشتم که نسل های آینده ملتم با سربلندی و غرور مقام بالایی را که شایسته آن است در خانواده بزرگ انسانی به دست آورند و نقش و مسئولیت خود را در جهان ایفا کنند.
امیدوار بودم سیاهی های قرون وسطایی را که پنجاه سال پیش ایران از آن ها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم و حکومت روشنائی و روشن بینی را که چکیده تمدن و فرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم.
در تمام مدت پادشاهیم من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم. آرمانی که در شرف تحقیق یافتن بود.
برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم. 
با دشواری ها و موانع بسیار مبارزه کردم.
با توطئه ها و تحریکات فراوان مواجه شدم.
با شرکت های بزرگ و توانای خارجی و کارتل های چند ملیتی ستیز کردم.
حال آنکه بسیاری از مشاورانم مرا از این مبارزه برحذر می داشتند.
ممکن است من در طی دوران سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم اما کوششم برای عظمت و اعتلای ایران هرگز خطا نبود.
هدف من از نوشتن این کتاب این است که نشان بدهم چرا در این راه تلاش و ایستادگی کردم.
نشان بدهم که چرا و چگونه کوشش کردم جامعه ای بر اساس عدالت اجتماعی و نه منازعات طبقاتی پی ریزی کنم.
جامعه ای که در آن همه گروه ها و طبقه ها به یکدیگر وابسته و همدل باشند.
حسن تفاهم با همه کشورهای جهان چه دنیای غرب، چه کشورهای سوسیالیست و چه ممالک جهان سوم، به من امکان داد که در صلح و صفا این کوشش را برای ساختن ایرانی با تمدنی بزرگ انجام دهم.
وظیفه خود می دانم در این کتاب نشان دهم چگونه اکنون برای اضمحلال ایران کوشش می شود و می خواهند آنچه را در سایه تفضلات الهی و به شکرانه شوق و شور و کوشش صمیمانه ملت ایران بوجود آمده است به دست گروهی غیر مسئول نابود سازند.
این پاسخ من به تاریخ خواهد بود.

ولیعهد نوجوان ایران را به ایزد توانا و ملت بزرگ ایران می سپارم.
این آخرین اراده من است.

به اشتراک بگذارید: