عربستان سعودی رسما مجازات شلاق را در این کشور لغو کرد

در میان خبرهای ناگوار که مرتب از کشورهای اسلامی می آید؛ یک خبر خوب هم منتشر شده که طبق معمول مافیای رسانه های چپول آنرا پوشش نداده اند. البته چند ماه پیش این تقاضا از سوی درباره سعودی به دادگاه عالی عربستان داده شده بود و امروز رسما اعلام شد که مجازات شلاق در عربستان اجرا نخواهد شد.

خوشبختانه عربستان سعودی مجازات شلاق را از قوانین جزائی این کشور حذف کرد. برای اینکه اهمیت این اتفاق را دریابید باید دانست که مجازات وحشیانه و ضد انسانی شلاق زدن صراحتا در قرآن آمده و اسلام بدون شلاق معنا ندارد. اسلام هر وقت میخواهد فرمان الهی را اجرا کند باید شلاق بزند و ضمن صدمه فیزیکی و  لطماتی که مستقیما تندرستی بدن را در پی دارد، باعث تحقیر و شکستن روحیه انسانها نیز میگردد.

در قرآن از تازیانه یک بار با واژه «سَوْط» سخن به میان آمده:«فَصَبَّ عَلَیهِم رَبُّکَ سَوطَ عَذاب» (سوره فجر آیه 13)و همچنین  در دو آیه واژه جَلْد (تازیانه زدن) آمده است: «فَاجلِدوا کُلَّ واحِد مِنهُما مِائَةَ جَلدَة» (نور آیه 2 و 4)

در این آیات افزون بر مجازات برخی گناه‌کاران در دنیا با تازیانه، از تازیانه‌های عذاب الهی نیز سخن به میان آمده است.

شما تاریخ ایران را ورق بزنید. هرجا که تنبیه بوده شلاق زدن، چوب زدن، فلک بستن، تازیانه زدن، حد زدن و غیره بخشی از مجازات انسانها بوده است. در قدیم در مکتب خانه ها بچه ها را به فلک می بستند و به کف پای آنها چوب و یا شلاق میزدند.

این وحشی گری ها اثرات بسیار مخربی در جامعه می گذارد و افراد را عقده ای و کینه جو و بی رحم بار می آورد که به زیر دستان و افراد ضعیف تر سنگدلی و خشونت بخرج می دهند و چرخه معیوب تولید خشونت هرگز متوقف نمی شود.

ما از این اقدام حکومت عربستان سعودی استقبال می کنیم و امیدواریم بقیه مسلمانان در دیگر کشورها اینگونه قوانین کهنه و ضد بشری که حقیقتا نشانه بربریت است را کنار بگذارند و جامعه خود را بر پایه رعایت منشور حقوق بشر اداره کنند.

 

 

به اشتراک بگذارید: