عذاب الیم مدیران در نظامی مانند ج.ا : اجبار به جفنگ گویی
در باب حرفهای اخیر رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در مورد ماجرای نطنز

میدانید بهترین راهکار در مورد یک موضع غیر قابل دفاع چیست؟ آن را عوض کنید!

ولی این درون نظامهایی مانند ج.ا. ممکن نیست؛ یک مدیر حتی اگر خودش کاملا آگاه باشد که موضع رسمی جفنگ است ناچار است که در ظاهر آن را تایید کند و سپس اصل حرفش را در لفافه بزند، که به تناقض در سخن و مسخرگی سخنگو منجر میشود.

البته جدا از اینکه در فرهنگ عرفی ایرانی اصولا رسم نیست که شما اول درست فکر کنید و سپس حرف بزنید (یا نزنید)؛ یعنی شخص ابتدا براساس آنچه در لحظه به او وحی شده موضع گیری میکند و اگر مختصر هوش و معلوماتی داشته باشد تازه بعدش آنها را به کار میگیرد تا روی همان موضع پافشاری کند، که معمولا به مضحکه میانجامد.

علی‌ اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، امروز در کنفرانس (مجازی) آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است:

به انفجار اخیر در تاسیسات هسته ای شهید احمدی روشن (نطنز) اشاره می کنم که همانطور که قبلاً هم اعلام شد، در اثر خرابکاری بود. این اقدامات خرابکارانه باید توسط آژانس و کشورهای عضو محکوم شود. ایران این حق را دارد تا هر اقدام لازمی را برای محافظت از تاسیسات خود انجام داده، و در برابر هرگونه تهدیدی، واکنش لازم را به طور مقتضی اتخاذ نماید.

ما در باره خسارت وارده به این تاسیسات یک مقاله نسبتا مفصل منتشر کرده بودیم. آنچه مسلم است اینکه برای ایجاد چنین خسارتی معادل صدها کیلو TNT لازم بوده است. بجز با سناریوی حمله از هوا (حالا با هر ابزاری) هنوز هیچکس نتوانسته توضیح قابل قبولی برای این الگوی خسارت ارائه بدهد. ولی بگذارید ببینیم خود حرفهای صالحی چه معنایی دارند؟

او ابتدا میگوید که (طبق موضع اعلامی) این ماجرا خرابکاری بوده است. با توجه به نوع خسارت حمله سایبری و مانند آن نیز از ابتدا منتفی بود، این را حتی مقامات رسمی ج.ا. بعدا اذعان کردند. خلاصه اش یعنی یک گروه «یوز پلنگ» صدها کیلو مواد منفجره را (حالا به هر طریقی) داخل پیشرفته ترین بخش تاسیسات برده اند و منفجر کرده اند.

خوب حالا معنی دو جمله آخر چه میشود؟ با سناریو بالا تنها کاری که میشود کرد این است که خودتان در آینده حواستان را جمع کنید که دوباره نبرند. این وسط سازمان بین المللی چه کاره است که از او طلبکار میشوید؟
جالبتر اما عبارت «واکنش مقتضی در برابر تهدید» است: یعنی مثلا دفعه بعد که یک گروه خرابکار بخواهد آنجا بمب گذاری کند اول یک نامه تهدید میفرستد؟ و این «واکنش مقتضی» شما از چه جنسی است که نیاز به مخاطب قرار دادن جامعه جهانی دارد؟ یعنی مثلا شما میخواهید دور آنجا یک رشته دیگر سیم خاردار بکشید و برای این در صحنه بین الملی خط و نشان میکشید؟

اینجا صالحی خودش دارد ـ به رغم موضع رسمی که اول به اجبار تکرار میکند ـ نسبتا واضح میگوید که اولا این اقدام حمله خارجی بوده و ثانیا این حمله از طریقی انجام شده است که دفعش در آینده نیاز به بازنگری در پدافند نظامی دارد.

به اشتراک بگذارید: