طیف چپ، خائنینی برای تمام فصول

تقریبا از دویست سال گذشته، زمانی که اندیشه چپ به واسطه جنبش مشروطه به ایران پا گذاشت، فقط به این مردم و کشور خیانت کرد و هماره نوکر استعمار بوده است.

اصولا اندیشه های چپ علاقه خاصی به فرامرزی بودن دارد و به همین واسطه کشور برایشان مهم نیست. برای آنان ایدولوژی شان مهم است، حال میخواهد هر کجا که باشد.

در تاریخ معاصر ایران زمین، خصوصا نقطه عطف اهریمنی چپ که در سال ۵۷ به ویرانی ایران انجامید، گروه ها و اشخاص زیادی وجود دارند که این ویرانی را رقم زدند.

حزب توده ایران – مجاهدین خلق – سازمان چریک فدایی خلق ایران – سازمان فدائیان خلق (اقلیت) – سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر.

اما این گروه ها ی چپ خائن به اینجا ختم نمی شوند. یرواند آبراهامیان پژوهشگر تاریخ معاصر چنین می نویسد:

– سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران.

– سازمان مجاهدین خلق ایران.

– مارکسیست‌های منشعب از مجاهدین خلق (معروف به مجاهدین مارکسیست که بعداً به سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر تغییر نام داد).

– گروه‌های کوچک اسلامی محلی چون: گروه ابوذر (نهاوند)، گروه شیعیان راستین (همدان)، گروه الله اکبر (اصفهان)، گروه الفجر (زاهدان).

– گروه‌های کوچک مارکسیست که خود به دو گروه مستقل و وابسته تقسیم می‌شوند. مستقل مثل سازمان آزادی‌ بخش خلق ایران، گروه دکتر اعظمی و گروه آرمان خلق در لرستان، گروه فلسطین، و شبکه‌های متعلق به احزاب سیاسی طرفدار مبارزهٔ مسلحانه مانند گروه توفان، سازمان انقلابی حزب توده ایران، کمیته انقلابی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه کمونیست‌های ایران.

در یک شناخت با آمار کلی تر به این لیست بر میخوریم: ده جریان اصلی و سپس زیر شاخه ها را بهتر بشناسیم.

– حزب توده ایران‏

– حزب حکمتیست‏

– حزب رنجبران ایران

– حزب کمونیست ایران‏

– سازمان انقلابی حزب توده ایران

– سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر‏

– شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست‏

– فرقه دموکرات آذربایجان

– کومله

– ۵۳ نفر‏

اما این جریانات چپ خائن به اینجا ختم نمی شون، در زیر یک لیست بلند بالای دیگر را خواهید دید و خواهید شناخت:

– اتحاد چپ کارگری ایران

– اتحاد سوسیالیستی کارگری

– اتحاد مبارزان کمونیست

– اتحادیه کمونیست‌های ایران

– اجتماعیون عامیون

– جاما

– جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران

– جبهه مؤتلف احزاب آزادی‌خواه

– جمعیت اجتماعیون اتحادیون ایران

– چریک‌های فدایی خلق ایران (جریان اشرف دهقانی)

– حزب اتحاد کمونیسم کارگری

– حزب توده ایران

– حزب حیات آزاد کردستان

– حزب رنجبران ایران

– حزب عدالت

– حزب کار ایران (توفان)

– حزب کارگران سوسیالیست ایران

– حزب کمونیست ایران

– حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)

– حزب کمونیست ایران (مارکسیست-لنینیست-مائوئیست)

– حزب کمونیست کارگری ایران

– حزب کمونیست کارگری ایران–حکمتیست

– حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران–روند همبستگی

– حزب کومله کردستان ایران

– حزب مارکسیست-لنینیست شفق سرخ

– حزب کارگران سوسیالیست ایران

– حزب اتحاد ملی

– حزب اتفاق و ترقی

– حزب اجتماعیون انقلابیون

– حزب جنگل

– حزب زحمت‌کشان ملت ایران

– حزب سوسیالیست ایران

– حزب مردم ایران

– حزب ملل اسلامی

– حزب نیروی سوم

– حزب وحدت ایران

– حزب همرهان

– دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رئیس‌جمهور

– دانشجویان آزادی‌ خواه و برابری ‌طلب

– فرقه اصلاحیون عامیون

– فرقه جمهوری انقلابی ایران

– فرقه دموکرات (ایران)

– سازمان آزادیبخش خلق‌های ایران

– سازمان اتحاد فداییان خلق ایران

– سازمان اتحاد فداییان کمونیست

– سازمان انقلابیون کمونیست

– سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

– سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران

– سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران – پیرو برنامه هویت

– سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران (۱۳۶۳)

– سازمان نظامی حزب توده ایران

– سازمان وحدت کمونیستی

– سازمان فدائیان (اقلیت)

– سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

– سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

– صفر قهرمانیان

-ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقا

– فرقه دموکرات آذربایجان

– فرقه کارگر

– کانون فرهنگی و سیاسی خلق ترکمن

– کنگره اول حزب کمونیست ایران

– کنگره هشتم حزب کمونیست ایران

– کومله زحمتکشان کردستان

– کومله سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

– کار (نشریه)

– کاک اسماعیل

– کمونیسم در ایران

– گروه فلسطین

– گروه‌های چریکی چپ‌گرا در ایران

– گروه های معروف به مائویسم، چگوارائیسم هم در میان طیف چپ حضور پرنگ داشتند.

– مبارزه مسلحانه، هم استراتژی و هم تاکتیک

– نهضت خداپرستان سوسیالیست

– از همه مهمتر، جریان چپ موسوم به کنفدراسیون (دانشجویان خارج از کشور) که البته در داخل هم مشغول آشوب و تخریب بودند.

احتمال زیاد این لیست ما کامل نیست و جریانات و گروه های دیگری هم در طیف چپ در حال خیانت به ایران بودند و هستند.

جدای این احزاب و گروه ها، شخصیتهایی معروف به روشنفکران هم که همشان مرتبط و یا علاقه مند با احزاب و در کل طیف چپ بودند، بر تنور ویرانی پنجاه هفت شعله می افزدند.

از جلال آل احمد و شریعتی و شاملو بگیرید تا گلسرخی که سوسیالیست را در خشتک امام حسین پیدا کرده بود.

به تمام این خائنین چپ میبایست حتما جبهه ملی (ناملی) و نهضت آزادی هم اضافه کرد که این مصدق السلطنه ها هم، بخشی از جریان و اندیشه چپ در ایران هستند.

فراموش نکنیم که اصولا جمهوری خواهی و یا ساختار جمهوری هم مرتبط به طیف چپ است و یک نوع ابزار ساختاری سیاسی برای کشورداری چپ میباشد.

آری، طیف چپ هماره به ایران زمین و مردم ایران خیانت کرده است و اینان هیچگاه مهری به این سرزمین آریایی نداشته و نخواهند داشت. اینان هماره با دروغ و بازیهای دمکراسی که خود در ذات اهریمن است و برای فریب مردم درست شده است، میخواهند قدرت را به دست بگیرند و به شیادی و غارت و جنایت و نابودی ایران ادامه دهند.

اصولا جریان و یا طیف چپ وابسته به بیگانه است و زیر دست بیگانه کار میکند، چون پیدایش ایدئولوژی چپ در خارج از مرزهای ایران زمین بوده و برای همین هم است که اصولا چپ یک ابزار در دست کشورهای اهریمنی برای استعمار ایران زمین بوده است.

فریب این چپهای بی وطن، پست، نامردم و اهریمن صفت را نخورید که اینان هیچگاه در راستای منافع ایران و مردم ایران قدم بر نخواهند داشت.

رضا مهربانی ۳۰ بهمن ۲۵۸۰ برابر با ۱۸ فوریه ترسایی

پاینده ایران

جاویدشاه

🔥
💎 (https://www.linkpicture.com/q/Leftists.jpg)

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
3 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها