طعنه قرن توسط سخنگوی ارتش اسرائیل !
نیروهای اسرائیلی یک حمله توسط چهار تروریست «سابق» را خنثی کردند

همه میدانیم که حزب الله تحت فشار بود که عملیاتی علیه اسرائیل انجام دهد.
ولی از آنجا که ارتش اسرائیل در مرز شمالی در آماده باش کامل بود و تلاش قبلی حزب الله مفتضح شده بود این بار «محور مقاومت» ابتدا یک عملیات ایذایی از سمت جنوب انجام داد (پرتاب چند راکت از غزه که شکار و توسط بمب افکنهای اسرائیل پاسخ داده شدند):

سپس شبانگاه یک گروه از سمت بلندی های جولان قصد نفوذ داشتند، که دقایقی پیش به این توییت سخنگوی ارتش اسرائیل منجر شد:

البته «اهل ادب» میدانند او این ایده را از کجا گرفته است:

This is an ex-parrot

به اشتراک بگذارید: