طریقه نفوذ عوامل رژیم در رسانه های غربی

جمهوری اسلامی مظهر دروغ و فریبکاری است. این بیشرفها در داخل کشور با دراختیار داشتن رادیو و تلویزیون ملی شب و روز اخبار جهت دار و غیرواقعی را به خورد مردم می دهند و در خارج کشور هم با نفوذ در رسانه های غربی و ایجاد پایگاههای خبررسانی به ظاهر امریکایی، مسیر اخبار و تحلیل های خبری را منحرف می کنند.

مثلا شما نگاهی به سایت “هرالد تریبون” بیاندازید!

مطالبش بدون استثنا امریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و طرفداری از تروریستهاست. اما همه نام ها ظاهرا امریکایی هستند!

اخیرا فاش شده که هرالد تریبون متعلق به رزیم تروریستی ایران است و از داخل ایران مدیریت میشود!

اکنون شما ببینید چقدر این بی پدر و مادرها در داخل و خارج کشور اخبار دروغ منتشر کردند که منبع همگی آنها “هرالد تریبون” بوده؟!

یعنی رفته اند در قلب امریکا یک رسانه بظاهر امریکایی درست کرده اند و علیه امریکا و مردم ایران جنگ تبلیغاتی راه انداخته اند. اسم این کار اقدام علیه امنیت ملی امریکاست و اینها ستون پنجم دشمن در خاک امریکا هستند که امیدوارم روزی دولتهای غربی از خواب گران بیدار شوند و اینها را دستگیر و محاکمه نمایند.

سایت هرالد تریبون

خبر رادیو فردا

به اشتراک بگذارید: