طرفدار شاهزاده باید مثل شاهزاده رفتارکند نه همانند لاجوردی ها و شریعتمداری ها و الله کرم ها

یکی از شگردهایی که «سایبری» های نظام برای کوبیدن طرفداران «مشروطه» و خاندان «پهلوی» استفاده میکنند، ایجاد جنگ های روانی و مجبور کردن شما برای وارد شدن به دوئل های فحاشی است. نکته ظریفی که در اینگونه دعواها باید مورد توجه قرار بگیرد، این حقیقت تلخ است که بازنده اول و آخر اینگونه دعواها طرفداران مشروطه خواهند بود.

کسی که طرفدار مشتی جنایتکار و دزد و تروریست است، چیزی برای از دست دادن ندارد اما شمایی که ادعا دارید طرفدار خاندان پهلوی هستید، باید یادتان باشد که هنوز هم که هنوز است، «شهبانو» به خمینی «آقای خمینی» میگوید!

۴۰ سال است رضا پهلوی را قداره کشان خمینی پرست مورد حمله قرار میدهند و کثیف ترین سبک مبارزات سیاسی را برای تخریب رضا پهلوی و خاندانش، سرلوحه گفتار و کردار خویش کرده اند اما واکنش رضا پهلوی چه بوده است؟

سکوت و‌گذشتن

فرض کنید در یکی از خیابان های تهران استاد دانشگاهی با یکی از چماق کشان ولایت مدار درگیر میشود، آن خمینی پرست اگر صبح تا شب هم لب به دشنام باز کند، شما تعجب نخواهید کرد اما اگر یکی از آن نقل و نبات های چاله گند دهان آن شخص از دهان «استاد دانشگاه» خارج شود، شما تعجب خواهید کرد و فورا خواهید گفت :

از ایشان بعید بود!

کسی که ادعای طرفداری از شاهزاده را دارد، باید روش و منش و کردار و گفتار و شأن خویش را همسطح چاقوکشهای مجازی پایین نیاورد، چرا که بازنده اول و آخر این دعواهای بیهوده، خودش و جریان فکری که به آن وابستگی دارد، خواهد بود.

اینکه با وارد کردن خویش به این دعواها و بهانه آوردن که «آنها» فحاشی را شروع کردند، دلیل خوبی برای تبرئه خویش نیست و‌نخواهد بود.

یادمان باشد این ها برای «جنگ روانی» و «فحاشی های با برنامه» پول میگیرند و نان شبشان آلوده به خون و ننگ است؛ از چنین افرادی چه انتظاری میتوان داشت!؟

کسی که وجودش را به پشیزی میفروشد و به ساندیسی دلخوش است، چیزی برای از دست دادن ندارد، اما شما که ادعای طرفداری از یک خاندان بزرگ را دارید، مسئولیت شناسی و ادبتان باید زبانزد همه باشد و نقطه قوت، نه آنکه با دوستی های خاله خرسه ای، بار خاطر دیگری بر قامت خمیده این ملت شوید.

امید دارم همه ما کاربران «سایت مشروطه» رفتار و‌منش و روش خویش را طوری تغییر دهیم که این تغییر الگویی شود برای دیگران….

به اشتراک بگذارید: