طرح حذف رهبری کلید خورد

مردم به هوش باشید.
اشتباه نشود. فقط حذف دولت روحانی و فقط حذف نهاد رهبری، خواسته ما نیست.
ما خواستار سقوط اصل نظام جمهوری اسلامی هستیم.
گول استمرار طلبان و تحول طلبان را نخوریم.

در بطن نظام و سپاه پاسداران نیروهای مخفی چپ از همه زیر گروه ها و جمهوری خواهان از توده ای ها و چریک های فدائی خلق، ملی مذهبی ها، مجاهدین، تجزیه طلب ها که بلندگوهایشان در تریبون های بی بی سی و ایران اینترنشنال و رسانه های دیگر به گوش می رسد و چهل سال است تلاش می کنند اصل نظام را حفظ کنند، در حال نبرد با یکدیگر برای غلبه بر قدرت هستند.

دعوت رخشان بنی اعتماد به اعتراضات، دعوت نیروی چپ به عرصه حضور و ادعای قدرت چپ ها ست.
ترانه یار دبستانی متعلق به جمهوریخواهان ملی مذهبی مستتر در حکومت است.
سرود خون ارغوان ها حمایت از چپ های سمپات روسیه است.

مستقلانه خواسته های خود را فریاد بزنیم.

هزار و پانصدنفر – کشته آبان ماست
جمهوری اسلامی – نمیخوایم نمیخوایم
بترسید بترسید – ما همه با هم هستیم
اصلاح طلب اصول گرا – دیگه تمومه ماجرا
خامنه ای بهانه ست – کل نظام نشانه ست

رفراندوم رفراندوم – این است شعار مردم

 امروز شعار هر ایرانی وطن دوست باید سقوط کل نظام و برگزاری رفراندوم باشد.

درود بر شرف و غیرت شما دلاوران ایران زمین

به اشتراک بگذارید: