طرحی برای یک صندوق ملی مجازی

لزوم ایجاد یک صندوق ملی برای کمک به براندازی و تامین مالی حرکتهای براندازانه سالها است که حس شده و بارها مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و هر بار مشکلات ایجاد آن براندازان را به ناامیدی کشانده است. عدم وجود تامین مالی برای براندازی و گذاشتن تمامی بار به دوش داوطلبانی که پا به میدان نهاده اند یکی از دلایل ضعف مخالفین رژیم و ناتوانی ما در برانداختن رژیمی ضعیف و فاقد پایگاه قدرتمند اجتماعی در میان ایرانیان است. فکر نمیکنم که هیچیک از فرهیختگان سیاسی ایران باور داشته باشد که براندازی بدون مشارکت گسترده ایرانیان امکان پذیر است. قدرت ایرانیان در فضای مجازی و پیدا نمودن دست بالا در آن میدان مدیون همین حضور گسترده است. حال باید این حضور گسترده در اقدامات عملی علیه رژیم محقق شود.

مشکلات عمده ای که در هر بحث در مورد ایجاد صندوق ملی عنوان شده از قرار زیر میباشند.

1- عدم اعتماد به امنای صندوق

2- ترس از رژیم

3- حجم پول و مشکلات بانکی و قضائی

4- خطر تروریسم از سوی رژیم

5- عدم شفافیت

بدون یافتن پاسخهای مناسب به این مشکلات نمیتوان آن حضور گسترده را ایجاد کرد. حضور گسترده مخالفین رژیم در فضای مجازی نیز مرهون همین کاهش ریسک و هزینه بوده است. طرح صندوق ملی مجازی که در اینجا ارائه میشود با هدف فائق آمدن بر این مشکلات ترسیم شده است.

1- عدم اعتماد به امنای صندوق

در این طرح هیچ پولی به صندوق واریز نمیشود و مبلغ تقبل شده مستقیما به فرد یا نهاد برانداز پرداخت میشود.

2- ترس از رژیم

از آنجا که فرستندگان وجوه مالی صدها هزار و گیرندگان هزارها خواهند بود امکان پیگیری و یا دستیابی به چنین اطلاعاتی ناممکن است. اگر با این حال باز شخصی هراس دارد میتواند کمک خود را از طریق اشخاص دیگر بفرستد. برای مثال من خود حاضرم که کمکهای دوستان و آشنایان خود را به افراد و گروههای مورد نظر پرداخت کنم.

3- حجم پول و مشکلات بانکی و قضائی

بنا بر آخرین برآوردها حدود هشت میلیون ایرانی در خارج از کشور وجود دارد. اگر فرض کنیم که طرحی موفق به جلب کمکهای مالی 10% از این جمعیت شود آنگاه اگر هر کدام نفری ده دلار در ماه یپردازند جمع آن هشت میلبون دلار در ماه خواهد شد. در صورت مشارکت گسترده و با نظر به متوسط بنیه مالی ایرانیان، در عمل این مبلغ بسیار بیش از این خواهد بود. چنبن رقمی توجه هر بانک و دولت را جلب خواهد نمود و ممکن است موجب مشکلات قانونی و یا بانکی شود. در این طرح از آنجا که هیچ صندوقی وجود ندارد و جای آن را صدها هزار پرداختهای کوچک گرفته از اینگونه مشکلات نیز پرهیز خواهد شد.

4- خطر تروریسم از سوی رژیم

باز از آنجا که یک صندوق و هسته مرکزی وجود ندارد خطر اعمال جنایتکارانه از سوی رژیم و برای مثال هدف قرار دادن هسته مرکزی چنین صندوقی از بین میرود.

5- عدم شفافیت

یکی از دلایل عمده عدم کمک ایرانیان به سازمانهای موجود فقدان شفافیت ار سوی برخی از این سازمانها در رابطه با اقدامات و طرح هایشان است. راست این که اکثر تشکلات ایرانی نیز به عموم جامعه ایرانیان تنها به صورت ناظر نگریسته اند و هیچکدام قادر نبوده است که از این منبع نیرومند مالی استفاده درخور را بنماید. بی شک بدبینی عموم ایرانیان و بیم فعالان از این که درخواست کمک مالی باعث شود که ظن سوء استفاده در مورد آنان ایجاد شود در این پرهیز از درخواست کمک سهم بسزا داشته است. در این طرح از آنجا که طرحها با شفافیت عنوان شده اند و مبالغ مستقیما به افراد یا نهادهای مجری پرداخت شده و آنها اقدامات خود را به کمک دهندگان گزارش میدهند این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است.

پروسه تامین هزینه مالی

این طرح تکیه بر تبادل اطلاعات از طریق یک سایت دارد. در مرحله اول افراد، سازمانها و گروههائی که احتیاج به کمک مالی دارند پروژه خویش و هزینه درخواستی را در سایت پست میکنند.

افرادی که مایل به کمک هستند مبلغی را برای پروژه و یا پروژه های مورد نظر خویش تقبل مینمایند. این تقبل بسته به نیاز مالی پروژه میتواند تنها یک پرداخت و یا پرداختی ماهیانه باشد

چنانچه میزان مبالغ تقبل شده برابر با نیاز مالی و یا بیش از آن شود پروژه موفق به تامین مالی شده و مشخصات حساب بانکی فرد یا گروه مربوط به کمک دهندگان ارسال خواهد شد.

کمک دهندگان مبالغ تقبل شده را مستقیما به شخص و یا نهاد مجری میفرستند.

پس از شروع پروژه این وظیفه گیرنده کمک مالی است که نتیجه پروژه را به همان صورت که تعهد شده است گزارش دهد. این میتواند یک بار، هفتگی یا ماهیانه باشد

هیچ دلیلی وجود ندارد که تنها یک سایت برای چنین منظوری ایجاد شود و سایتهای مختلفی میتوانند برای همین هدف ایجاد شوند. وجود یک سایت مرجع که داده های همه این سایتها را در اختیار کمک دهندگان قرار دهد میتواند کمک شایانی به سایتهای کوچک تر و قرار گرفتن آنها در معرض دید کمک دهندگان بنماید

در پایان باید اضافه کنم که این طرح تنها حاصل بضاعت فکری نگارنده است و بی شک از نقاط ضعف فراوانی برخوردار است. برای مثال فقدان یک نیروی هماهنگ کننده که پروژه های مختلف را در یک راستا قرار دهد و یا راههای جلوگیری از تخریب چنین صندوقی به وسیله پروژه های دروغین از سوی مزدوران رژیم در فضای مجازی و یا افراد سودجو باید مورد توجه قرار داده شوند. شک ندارم که چنانچه این شیوه مفید تشخیص داده شود هوش و نبوغ ایرانیان دلسوز در رفع کاستی های آن بسیج خواهد شد و طرحهائی کامل تر و بهتر ارائه خواهد گشت. امید من به عنوان یک عضو کوچک جامعه ایرانیان این است که فارغ از پذیرش و یا رد چنین طرحی، لزوم ایجاد صندوقی برای تامین هزینه براندازی از طریق مشارکت گسترده ایرانیان مورد عنایت بیشتر جامعه ایرانیان خارج از کشور قرار بگیرد. ما آشکارا از فاز روشنگری گذشته و به فاز عمل رسیده ایم و هر حرکت ما بدون تامین مالی محکوم به شکست خواهد بود.

به امید آزادی و سربلندی ایران

————————————————————

اگر فاقد حساب در این سایت بوده و نظری دارید میتوانید با درج ایمیل نظر خویش را ابراز نمایید. چنانچه مایل به درج ایمیل خود نیستید و یا با مشکلی دیگر مواجه شدید میتوانید آن را به خود من در تویتر (kaafer1@) بفرستید و من آن را با نام شما (و یا اگر ترجیح میدهید به صورت ناشناس) در اینجا اضافه خواهم نمود.

به اشتراک بگذارید:
0 0 رای
ارزیابی این پست
22 نظر
قدیمی ترین
تازه ترین پر رای ترین
بازخوردهای درون متنی
همه نظرها