طب اسلامی داریم

باید نابودی ایران کامل شود. هیچ چیز خوبی‌ و هر کاری که دو پادشاه ایران ساز پهلوی کردند نباید باقی‌ بماند. یعنی‌ چه که این مردم کور و کچل نیستند؟ یعنی‌ چه که صورتشان پر از ابله و زخم جذام نیست؟ مگر میشود جذامی نداشته باشیم؟ پس خدا قدرتش را چگونه نشان بدهد و این مردم از چه بترسند؟ انشا‌الله خزینه‌ها را هم دوباره راه می‌‌اندازیم و دوش‌های غیر اسلامی را هم جمع می‌کنیم تا بیماری خوب منتشر شود و اسلام قوت بگیرد.

به اشتراک بگذارید: