ضارب امام جمعه اصفهان : جمهوری اسلامی و مجاهدین و تجزیه طلب از یک جنس هستند، تا جان در بدن دارم، برای آزادی ایران میجنگم!

شکار کفتاران در شب و راه درستی که کم کم دارد چراغ هایش روشن میشود. دیروز خبر آمد، آن هم چه فرخنده خبری:

یکی از جوانان غیور ایران پرست یک راس آخوند جنایتکار را در اصفهان به سزای اعمالش میرساند اما شوربختانه از آنجا که این کفتاران صد تا جان دارند، گویی آخوندک زنده مانده است و در بیمارستان بستری است.

حرکت های اینچنینی زمانی زیباتر میشود که ضارب میهن پرست گیر نیفتد. برای ضربه زدن به «نظم موجود» جز آنچه که این جوان غیور و دلاور به انجام رساند، راه دیگری وجود ندارد. نباید گذاشت ملایان و بسیجیان و سپاهیان و خوک زادگان حکومت در امنیت و آسایش مشغول به کشتار مردم بی دفاع و ویران کردن ایران عزیزمان باشند. 

اثرات مثبت اینگونه مبارزات تک نفره و به قول خامنه ای «آتش به اختیار»،  صدها بار از تظاهرات های بی هدف که مردم با دستهای خالی قربانی میشوند، بیشتر است. مردم باید همیشه برنده باشند. شیرین ترین سناریو این است که پس از هلاک شدن این جانوران، قهرمانان ملی ایران گیر نیفتند و شهد هلاک شدن این دژخیمان برای مردم صد چندان شود.

روزی که هر ایرانی یک آخوند و یا یک بسیجی و یا یک سپاهی و خوک زاده را با دستهای خودش به نیستی بفرستد، این حکومت مطمئن باشید به ساعت صفر و مرحله فرو افتادنش رسیده است.

جان آدمی عزیز است و نباید این سرمایه گرانبها بیهوده  هدر رود. در دوره ای زندگی میکنیم که پوچی شهید بازی  و بهشت و جهنم برای اکثریت مردم روشن شده و همین کار را سخت تر میکند. در زمان شاه تروریست های ۵۷ تی با این تصور که اگر در عملیات های خود گرفتار و یا کشته شوند، پاداششان بهشت و حوری است خیلی راحت جنایت میکردند و در راه برقراری اسلام مورد نظر خمینی هیچ حد و مرزی را نمیشناختند و به طور خلاصه ایدئولوژی زده بودند؛ اما جوان نسل امروز که میداند در صورت دستگیری و مرگ، نه حوریان فاحشه بهشت الله به انتظارش نشسته اند و نه بهشت و جهنمی در کار است، و نه شوروی و قذافی و بازاریان شکم گنده ای وجود دارند که برای خونش پاداشی دهند_ وقتی برای  نجات میهنش از چنگال  دژخیمان دست به اسلحه میبرد_ این واقعا ستودنی است واهداف و راهش با آنچه که ترمیناتورهای ۵۷ تی ارتجاع سرخ و سیاه در زمان شاه پیاده کردند، فرق دارد.

فرق مبارز امروز که برای نجات کشورش از سلطه ملایان دست به اسلحه میبرد، با تروریستی که برای برپایی اسلام  در پیش از انقلاب آدم میکشت،در این است که یکی برده اسلام بود و برای نابودی ایران _ خواسته یا ناخواسته _ جاده صاف کن «مشروعه خواهان» شد و این دیگری که امروز دست به اسلحه میبرد، تنها برای نجات ایران است و بس، ان هم بدون هیچ پاداش و چشمداشتی!

بیایید با هم توییت های این جوان غیور را بخوانیم و درود براو بفرستیم و امید داشته باشیم راهش پررهرو شود، خصوصا آن توییتی را که میگوید:

اینجا اعلام میکنم که من وابسته به هیچ ارگان، سازمان یا حزبی نیستم، مجاهدین و جمهوری اسلامی و تجزیه طلب و … از یک جنس هستند…

من یک ایرانی، فارغ از جنس، قوم و زبان  فقط وابسته به ایرانم و تا جان در بدن دارم برای آزادی ایران میجنگم!

پاینده ایران!

به اشتراک بگذارید: