صف های چندین کیلومتری مقابل پمپ بنزین ها در ونزوئلا

بعد از ورود ۵ نفتکش بنزین از ایران دولت مادرو بنزین را ۲ نرخی کرد. هر اتومبیل میتواند ماهانه از۱۲۰ لیتر بنزین سوبسیدی با نرخ ۲.۵ سنت برای هر لیتر استفاده کند. صفهای طولانی در مقابل پمپ بنزینهایی که بنزین سوبسیدی ارائه میدهند وجود دارد و یکی از افرادی که در این ویدئو با وی صحبت شده میگوید که یک روز است که در صف بنزین است. غالب مردم ونزوئلا قادر بر پرداخت بنزین آزاد که ۵۰ سنت برای هر لیتر بنزین تعیین شده نیستند. گفتنی است کشور ونزوئلا دارای بزرگترین ذخایر نفت اثبات شده در جهان است.

آشغال خوری
از صحنه هایی که امروزه دیدن آن در ونزوئلا عادی شده
به اشتراک بگذارید: