صفحه اول تاریخ انقلاب (۶)

خبرهای مهم در روز یکشنبه دوازدهم فروردین پنجاه و هشت:

خمینی: آغاز جمهوری اسلامی را رسما اعلام می کنم

زد و خورد در گنبد ادامه دارد و ارتباط تلفنی با تهران قطع است.

چهار پاسدار در روز رای گیری در تهران بر اثر زد و خورد با عوامل ساواک کشته شدند

دکتر رضا براهنی: چرا بمن در تلویزیون اجازه نمیدهند ظاهر شوم و پشتیبانی خود را از انقلاب اعلام کنم؟

انفجار بمب در حوزه رای گیری در شیراز

اسقف کاپوچی بهمراه هانی الحسن از طرف سازمان آزادیبخش فلسطین وارد ایران شدند.

برزیل حاضر به پذیرش شاه نشد

 

 

به اشتراک بگذارید: