صحنه فعلی جنگ در قندهار

طالبان در حومه شهر قندهار مناطق غربی و شمالی را تحت کنترل دارند و در ضلع جنوبی در حال پیشروی هستند.

به اشتراک بگذارید: