صحبتهای مهم یکی از بازماندگان قربانیان هواپیمای ساقط شده اوکراینی پرواز PS-752 (کلیپ کوتاه)

پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین در ویکی پدیا

به اشتراک بگذارید: