صادق زیباکلام رسماً نظام فاشیستی آخوندی را ورشکسته اعلام کرد‎

اعترافِ روشن به ورشکستگی و فرجامِ باند موسوم به اصلاح طلب ـ در نظامِ فاشیستی آخوندی ـ از سوی صادق زیباکلام ـ از تئوریسینهای این باندِ شیاد و خائن.

صادق زیبا کلام؛‌ با شرمندگی می‌گویم تشویق خاتمی و ما برای رای در ۴سال پیش تغییری بوجود نیاورد.

اصلاح طلب ـ اصول‌گرا ـ دیگه تمومه ماجرا

به اشتراک بگذارید: