شکست ناپذیر

زنان ایران نشان داده اند در صف مبارزه با جرثومه فاسد جمهوری اسلامی در خط اول هستند و ۴۰ سال سرکوب و تحقیر و‌توهین آنها توسط نظام اهریمنی نیز نتوانست آنها را از آرمان های انقلاب مشروطه دور کند.

دیر یا زود ماتیک ها بر اسلام غلبه خواهند کرد، اگر برادران ما نیز در کنار ما، برای حقوق مادران و خواهران خویش، بجنگند و ایستادگی کنند!

به اشتراک بگذارید: