شکستن ۳ سد در میشیگان و جاری شدن سیلاب (کلیپ های کوتاه)

به دنبال باران بی سابقه ۳ سد در میدلند میشیگان (Midland, MI) و مناطق اطرافدچار شکستگی شده و موجب سیلاب در شهرهای پاییندستی گردیده است. فرماندار میشیگان فرمان تخلیه فوری صادر کرده و نیروهای امداری در حال انتقال افراد مناطق سیل زده به پناهگاه های موقت هستند. پیش بینی میشود اوضاع در طول شب بدتر شده و فردا داون تاون میدلند زیر ۳ متر آب رفته باشد. پیشبینی بارش شدید در چند روز آینده احتمال وخیمتر شدن اوضاع را میدهد.

به اشتراک بگذارید: