شکر خوری های محسن رضایی تمامی ندارد!

محسن رضایی و دیگر سرداران سپاه ظلمت و جنایت پس از مرگ بهت آور قاسم سلیمانی شروع کرده اند به رجزخوانی برای آمریکا و اسراییل، یکی نیست این وسط بگوید محسن آغا، مرد همیشه کاندید، تو‌غلط میکنی کشورهایی که دارای بمب اتم هستند و سابقه استفاده از آن را هم دارند،از خاک ایران اشغالی تهدید میکنی!

شما اشغالگران ایران را تسخیر کرده اید و بر خلاف میل اکثریت ملت دارید ایران را به لبه پرتگاه و نیستی میبرید!

مردک قاچاقچی سیگار، مگر سلیمانی کم آدم کشته است؟ خیال کردید تا ابد به سفارت های دیگر کشورها حمله میکنید و این اعمال شرم آورتان بی جواب میماند؟

خیال کردید آمریکا هم بردگان ایرانی هستند که در روز روشن از رویشان با ماشین رد شوید و به کهریزک ها ببرید و شیشه نوشابه به آنها فرو کنید و جسدشان را هم بسوزانید!

خیال کردید آمریکا و اسراییل همانند مردم بی دفاع ماهشهر هستند که در نیزارها به قتل رسیدند و هنوز هیچکس نمیداند چند نفر کشته شده است؟

سودای شهادت دارید، بروید از کربلا به قدس و سپس در همان فلسطین سقط شوید، از ایران و ایرانی مایه نگذارید! ایرانی اگر جانی در تنش مانده باشد، اول به شما اراذل و اوباش اختلاسگر و دزد حمله میکند که میهنش را ۴۰ سال پیش با فریب و دورویی اشغال کردید.

آقا محسن رضایی، دیگر نه تو آن سرباز ساده و بی آلایش زمان جنگی که برایت احترام قائل بودیم، و نه نسل امروز آن ملت ساده دل و اسلام زده سال ۵۷ است. سپاه جنایت و‌خیانت یادش باشد ملت جمهوری اسلامی را نمیخواهد!

حکومت نامشروع جمهوری اسلامی نمیتواند ایران را بیش از این قربانی کند! باید با شلیک اولین موشک و بمب به خاک ایران، ملت به سمت بیت ضحاک زمان برود و دشمن خانه زاد را اول از سر راهش بردارد و پس از آن به دنیا بگوید :

بس است! ۴۰ سال حکمرانی تفکر آخوندی به اندازه ۱۰۰ بمب اتم ایران را ویران کرده است. ما از جنگ و موشک و‌خون و تابوت خسته شده ایم! ما از عربده کش های بی سوادی که برای یک پاکت ساندیس و یک پرس چلوکباب اراجیف رهبر را در خیابان ها تکرار میکنند، خسته شده ایم.

ما گروگان دولتی تروریست هستیم که ۴۰ سال است در حق ما جنایت میکند اما جهان آزاد به دلیل منافع اقتصادی و سیاسی چشمش را بر این جنایات «مقدس» بست!

ما نه اسراییل برایمان مهم است نه فلسطین، ما نمیخواهیم به بهشتی برویم که امثال محسن رضایی و سردار سلیمانی و خمینی و ممد و علی در آنجا اقامت دارند! ما میخواهیم در جهنمی بسوزیم که فردوسی و بابک خرم دین و‌مازیار و سنباد و احمد کسروی و نادر شاه و رضا شاه و شاه آن را «وطن» خویش میدانستند…

به اشتراک بگذارید: